AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng? 

  • A. Về trị số có thể coi nguyên tử khối bằng số khối
  • B. Các đồng vị của cùng 1 nguyên hóa học luôn có khối lượng nguyên tử giống nhau
  • C. Đường kính của hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn nhiều so với đường kính của nguyên tử. 
  • D. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt  nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA