ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho nguyên tử oxi có Z=8. Một mol nguyên tử oxi có chứa 

  • A. 4,82.1022 electron      
  • B. 4,816.1024 electron  
  • C. 7,525.1022 electron      
  • D. 4,816.1023 electron
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45552

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1