• Câu hỏi:

  Cho nguyên tử oxi có Z=8. Một mol nguyên tử oxi có chứa 

  • A. 4,82.1022 electron      
  • B. 4,816.1024 electron  
  • C. 7,525.1022 electron      
  • D. 4,816.1023 electron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC