ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Có các phát biểu sau

  (1) Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

  (2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.

  (3) Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

  (4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

  (5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.

  Sô phát biểu không đúng là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1