• Câu hỏi:

  Cho 3 nguyên tố X (Z=2), Y(Z=17); T(Z=20). Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. X và T là kim loại, Y là phi kim.         
  • B. X là khí hiếm, Y là phi kim, T là kim loại.
  • C.  Y là khí hiếm, X và T là kim loại.   
  • D. X  là kim loại, Y và T phi kim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC