ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào say đây không đúng 

  • A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có cấu hình là 3s23p4 thì X là phi kim
  • B. Nguyên tử luôn trung hòa về điện
  • C. Các đồng vị của 1 nguyên tố hóa học thì nguyên tử có cấu hình electron khác nhau. 
  • D. Cấu hình electron của nguyên tử 29X là [Ar]3d104s1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1