AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  (a) Ngày  nay người ta đã biết các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định.

  (b) Các electron trên cùng một lớp luôn có năng lượng bằng nhau

  (c) Electron ở lớp K liên kết với hạt nhân bền chặt nhất

  (d) 1u bằng 1,6605.10-27kg 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>