AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng 

  • A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và notron
  • B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện
  • C. Vỏ electron mang điện tích âm và chuyển động xung quanh hạt nhân 
  • D. Khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA