ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng 

  • A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và notron
  • B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện
  • C. Vỏ electron mang điện tích âm và chuyển động xung quanh hạt nhân 
  • D. Khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1