ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố sau đây thuộc nguyên tố s? 

  • A. 1s22s22p63s23p63d104s2              
  • B. 1s22s22p6
  • C. 1s22s22p63s2                                
  • D. 1s22s22p63s23p63d24s2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1