YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vật khối lượng 10kg trượt không ma sát dưới tác dụng theo phương ngang của lực có độ lớn không đổi bằng 5N .Tính công suất tức thời của lực ở đầu giây thứ năm.

  • A. \(10W\)
  • B. \(16W\)
  • C. \(15W\)
  • D. \(12,5W\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Gia tốc của vật : \(a = \frac{F}{m} = 0,5m/{s^2}.\)

  • Vận tốc tức thời của vật ở đầu giây thứ 5:

   \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}at = 2,5\left( {m/s} \right)\)

  • Công suất tức thời ở đầu giây thứ 5:

   \(P = F.v = 5.2,5 = 12,5{\rm{ }}\left( W \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF