YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Lấy g = 10m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

  • A. \(20s\)
  • B. \(21s\)
  • C. \(22s\)
  • D. \(24s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Để có thời gian tối thiểu thì động cơ phải hoạt động với công suất cực đại
  • Áp dụng công thức tính công suất cực đại:  \({P_{max}} = \frac{{\Delta A}}{{\Delta {t_{min}}}} = \frac{A}{{{t_{min}}}}\)

    \( \Rightarrow {t_{min}} = \frac{A}{{{P_{max}}}} = \frac{{F.s}}{{{P_{max}}}}\)

  \(= m.g.h/P_{max}\)

   \(= 1000.10.30/(15.10^3)\)

  \(t_{min }= 20s\)

   

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 10246

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON