YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50g từ độ cao 1,2m xuống một giếng sâu 3m. Công của trọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2

  • A.  60 J.
  • B. 1,5 J.
  • C. 210 J.
  • D. 2,1 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A = Fs.cosα = Ps.cos0o = mg(h + d) = 2,1 J.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON