AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 1.
  • B. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó nhất định cao.
  • C. Máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn.
  • D. Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công sẽ nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>