YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

  • A. \(3295 J\)
  • B. \(2543 J\)
  • C. \(2595 J\)
  • D. \(2515 J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Công của lực kéo: 

  \(A = F.s.cos\alpha = 150.20.cos30^0 = 2595 J.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF