YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật khối lượng 1500kg được cần cẩu nâng đều lên độ cao 20m trong khoảng thời gian 15s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu là 

  • A. 15000 W.
  • B. 22500 W.
  • C. 20000 W. 
  • D. 1000 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON