YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vật 2kg trượt trên sàn có hệ số ma sát 0,2 dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn 10N hợp với phương ngang góc 30o. Tính công của lực ma sát khi vật chuyển động được 5s, lấy g=10m/s2.

  • A. \(- 106,125J\)
  • B. \( 106,125J\)
  • C. \( 216,125J\)
  • D. \(- 216,125J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

  \({F_{ms}} = {\rm{ }}\mu .\left( {P - {\rm{ }}Fsin\alpha } \right) = 3N\)

  • Áp dụng định luật II Newton theo phương ngang:

  \(Fcos\alpha  - {F_{ms}} = ma \Rightarrow a = 2,83m/{s^2}\)

  • Quãng đường đi được trong 5s:

  \(s = 0,5.a.{t^2} = 35,375\left( m \right)\)

  • Suy ra:   \({A_{Fms}} = {\rm{ }}{F_{ms}}.s.cos{180^0} =  - 106,125\left( J \right)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10247

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON