YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vật 2kg trượt lên mặt phẳng nghiêng góc 30với vận tốc ban đầu là 4m/s, biết hệ số ma sát trượt là 0,2. Tính công của lực ma sát, cho g=10m/s2

  • A. \(2,06J\)
  • B. \(-2,06J\)
  • C. \(3,58J\)
  • D. \(-3,58J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

   \({F_{ms}} = \mu N = \mu .Pcos\alpha  = \mu .mg.cos\alpha  = 2\sqrt 3 {\rm{ }}\left( N \right)\)

  • Áp dụng định luật II Newton lên phương của mặt phẳng nghiêng

  \( - {F_{ms}} - {\rm{ }}Psin\alpha  = ma{\rm{ }} \Rightarrow a =  - 6,73{\rm{ }}(m/{s^2})\)

  • Khi vật dừng lại thì  v=0

  • Quãng đường mà vật đi được trước khi dừng lại:

  \({v^2} - {\rm{ }}{v_o}^2 = 2as \Rightarrow s = 1,189m\)

  • Công của lực ma sát: 

   \({A_{Fms}} = {\rm{ }}{F_{ms}}.s.cos180 =  - 2,06{\rm{ }}\left( J \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF