YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vật 2kg trượt lên mặt phẳng nghiêng góc 30với vận tốc ban đầu là 4m/s, biết hệ số ma sát trượt là 0,2. Tính công của lực ma sát, cho g=10m/s2

  • A. \(2,06J\)
  • B. \(-2,06J\)
  • C. \(3,58J\)
  • D. \(-3,58J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

   \({F_{ms}} = \mu N = \mu .Pcos\alpha  = \mu .mg.cos\alpha  = 2\sqrt 3 {\rm{ }}\left( N \right)\)

  • Áp dụng định luật II Newton lên phương của mặt phẳng nghiêng

  \( - {F_{ms}} - {\rm{ }}Psin\alpha  = ma{\rm{ }} \Rightarrow a =  - 6,73{\rm{ }}(m/{s^2})\)

  • Khi vật dừng lại thì  v=0

  • Quãng đường mà vật đi được trước khi dừng lại:

  \({v^2} - {\rm{ }}{v_o}^2 = 2as \Rightarrow s = 1,189m\)

  • Công của lực ma sát: 

   \({A_{Fms}} = {\rm{ }}{F_{ms}}.s.cos180 =  - 2,06{\rm{ }}\left( J \right)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON