YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tuổi của con gái bằng \(\frac{1}{4}\) tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người? 

  • A. Mẹ : 40 tuổi ; con gái : 11 tuổi, con trai : 9 tuổi. 
  • B. Mẹ : 44 tuổi ; con gái : 13 tuổi, con trai : 11 tuổi. 
  • C. Mẹ : 44 tuổi ; con gái : 12 tuổi, con trai : 10 tuổi. 
  • D. Mẹ : 40 tuổi ; con gái : 10 tuổi, con trai : 8 tuổi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tuổi của con gái và con trai so với tuổi của mẹ là: \(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{9}{{20}}\) (tuổi mẹ)

  Tuổi mẹ là: \(18:9 \times 20 = 40\) (tuổi)

  Tuổi của con gái là: \(40:4 = 10\) (tuổi)

  Tuổi của con trai là : \(40:5 = 8\) (tuổi)

  Đáp số : Mẹ : 40 tuổi ; con gái : 10 tuổi, con trai : 8 tuổi.

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON