YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.  

  • A. Anh 12 tuổi và em 7 tuổi 
  • B. Anh 15 tuổi và em 9 tuổi 
  • C. Anh 14 tuổi và em 8 tuổi 
  • D. Anh 18 tuổi và em 12 tuổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

  Tuổi em hiện nay là : \(22:\left( {4 + 7} \right) \times 4 = 8\) (tuổi)

  Tuổi anh hiện nay là : \(22 - 8 = 14\) (tuổi)

  Đáp số : Anh 14 tuổi và em 8 tuổi.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON