YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính: 21 giờ 22 phút – 14 giờ 25 phút 

  • A. 5 giờ 58 phút 
  • B. 6 giờ 50 phút 
  • C. 6 giờ 57 phút 
  • D. 7 giờ 57 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  21 giờ 22 phút – 14 giờ 25 phút= 20 giờ 82 phút – 14 giờ 25 phút = 6 giờ 57 phút

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON