YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính: 1 giờ 40 phút \( \times 5\) 

  • A. 8 giờ 40 phút 
  • B. 8 giờ 30 phút 
  • C. 8 giờ 24 phút 
  • D. 8 giờ 20 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1 giờ 40 phút \( \times 5\)= 5 giờ 200 phút = 8 giờ 20 phút

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON