YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết một hình tròn có đường kính \(8cm\). Chu vi và diện tích lần lượt là:

  • A. \(\,25cm;\,\,\,200c{m^2}\) 
  • B. \(\,25,25cm;\,\,\,200,9c{m^2}\)  
  • C. \(\,25,12cm;\,\,\,50,24c{m^2}\) 
  • D. \(\,24cm;\,\,\,200c{m^2}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chu vi hình tròn là : \(8 \times 3,14 = 25,12\,\left( {cm} \right)\)

  Bán kính hình tròn là:

  \(8:2=4 (cm)\)

  Diện tích hình tròn là : \(4 \times 4 \times 3,14 = 50,24\left( {c{m^2}} \right)\)

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON