YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình thang có đáy nhỏ \(16cm,\) đáy lớn \(28cm\) và diện tích là \(396\,c{m^2}\). Kéo dài đáy nhỏ về hai phía để hình thang trở thành hình chữ nhật. Hãy tính diện tích phần mở rộng 

  • A. \(100c{m^2}\) 
  • B. \(108c{m^2}\) 
  • C. \(118c{m^2}\) 
  • D. \(120c{m^2}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  S mở rộng \( = {S_{M{\rm N}CD}} - {S_{ABCD}}\)

  Chiều cao hình thang ABCD là:

  \(396 \times 2:\left( {16 + 28} \right) = 18\left( {cm} \right)\)

  Diện tích hình chữ nhật MNCD là:

  \(28 \times 18 = 504\left( {c{m^2}} \right)\)

  Diện tích phần mở rộng là:

  \(504 - 396 = 108\left( {c{m^2}} \right)\)

  Đáp số: \(108c{m^2}\)

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374442

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON