YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một ô tô đi từ A lúc 13 giờ 20 phút và đến B lúc 18 giờ 40 phút. Dọc đường ô tô nghỉ 45 phút. Tính vận tốc của xa ô tô? Biết AB dài \(275\,km.\) 

  • A. \(65km/h\)  
  • B. \(45km/h\)  
  • C. \(40km/h\)   
  • D. \(60km/h\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thời gian ô tô đi từ A đến B tính cả thời gian nghỉ dọc đường là:

  18 giờ 40 phút – 13 giờ 20 phút = 5 giờ 20 phút

  Thời gian ô tô đi từ A đến B (không tính thời gian nghỉ dọc đường) là:

  5 giờ 20 phút – 45 phút = 4 giờ 80 phút – 45 phút = 4 giờ 35 phút

  Đổi: 4 giờ 35 phút = \(4\frac{7}{{12}}\) giờ \( = \frac{{55}}{{12}}\) giờ

  Vận tốc của xe ô tô là:

  \(275:\frac{{55}}{{12}} = 60\) (km/giờ)

  Đáp số: 60km/giờ

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON