YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  3 công nhân làm 3 giờ xong một sản phẩm. Hỏi một công nhân làm 90 giờ được bao nhiêu sản phẩm? 

  • A. 90 sản phẩm 
  • B. 80 sản phẩm 
  • C. 70 sản phẩm 
  • D. 54 sản phẩm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một công nhân làm một sản phẩm hết:

   3 giờ \( \times 3 = 9\) giờ

  Trong 90 giờ một công nhân làm được số sản phẩm là:

  \(90:9 = 10\) (sản phẩm)

  Đáp số: 90 sản phẩm

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON