YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một công nhân làm từ 6 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút được 9 sản phẩm. Vậy trung bình người công nhân đó làm 1 sản phẩm hết bao lâu? 

  • A. 20 phút 
  • B. 25 phút 
  • C. 30 phút 
  • D. 45 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thời gian hoàn thành 9 sản phẩm là:

  11 giờ 15 phút – 6 giờ 45 phút = 10 giờ 75 phút – 6 giờ 45 phút = 4 giờ 30 phút= 270 phút

  Trung bình người đó làm 1 sản phẩm là:

  \(270:9 = 30\) (phút)

  Đáp số: 30 phút.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON