YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ hợp chất hữu cơ X thực hiện sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol).

  a. X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.

  b. X1 + CuO → X4 + Cu + H2O.

  c. X4 + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X5 + 4NH4NO3 + 4Ag.

  d. X2 + 2KOH → X6 + K2CO3 + Na2CO3.

  e. X6 + O2 → X4 + H2O.

  g. X3 → CH2 = CH2 + H2O.

  Phân tử khối của X là ? 

  • A. 180. 
  • B. 160. 
  • C. 146. 
  • D. 156. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (g)→ X3 là C2H5OH
  (b)→ X1 là ancol đơn chức.
  (c)→ X4 là HCHO, X5 là (NH4)2CO3; X1 là CH3OH
  (e)→ X6 là CH4
  (d) → X2 là CH2(COONa)2
  (a) → X là CH3-OOC-CH2-COO-C2H5
  MX = 146

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON