YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp M gồm C2H5NH2, CH2=CHCH2NH2, H2NCH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH2NH2 và CH3CH2NHCH3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít M cần dùng vừa đủ 25,76 lít O2, chỉ thu được CO2, 18 gam H2O và 3,36 lít N2 (các khí đo ở đktc). Phần trăm khối lượng của C2H5NH2 trong M là ? 

  • A. 48,21%. 
  • B. 24,11%. 
  • C. 32,14%. 
  • D. 40,18%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nO2 = 1,15; nH2O = 1; nN2 = 0,15 và nM = 0,25
  Bảo toàn 0: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O
  → nCO2 = 0,65 mM = mC + mH + mN = 14
  M gồm C2H5NH2 (1 mol) và C3HyNz (1 mol)
  nM = u + v = 0,25
  nCO2 = 2u + 3v = 0,65
  → u = 0,1 và v = 0,15
  ⇒ %C2H5NH2 = 32,14%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON