ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước khi đi vào mạch gỗ của rễ, nước và các chất khoáng hòa tan luôn phải đi qua tế bào chất của tế bào nào sau đây?

  • A. Khí khổng     
  • B. Tế bào nội bì        
  • C. Tế bào lông hút    
  • D. Tế bào nhu mô vỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước khi đi vào mạch gỗ của rễ, nước và các chất khoáng hòa tan luôn phải đi qua tế bào chất của tế bào nội bì SGK Sinh học 11 trang 8

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON