ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở người nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen: IAIA, IAIO; nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO; nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB; nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen IOIO. Hôn nhân giữa bố và mẹ có kiểu gen như thể nào sẽ cho các con sinh ra có đủ 4 loại nhóm máu?

  • A. IAIO và IAIB 
  • B. IBIO và IAIB 
  • C. IAIB và IAIB 
  • D. IAIO và IBIO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để con sinh ra có đủ 4 nhóm máu thì

  Sinh nhóm máu O thì mỗi bên bố mẹ phải cho giao tử IO Mà sinh nhóm máu A hay B thì phải cho giao tử IA hoặc IB Vậy kiểu gen hai bố mẹ là IAIO và IBIO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75108

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON