ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Loài động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

  • A.

   Bò              

  • B.

   Thỏ                       

  • C.

   Ngựa    

  • D. Sư tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON