AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh đều là: 

   

  • A. Thuộc địa của Anh, Pháp   
  • B. Thuộc địa kiểu mới của Mĩ   
  • C. Những nước hoàn toàn độc lập 
    
  • D. Những nước thực dân kiểu mới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>