YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào 

   

  • A. Ngày 26/7/1953
    
  • B. Ngày 1/1/1959 
    
  • C. Ngày 23/8/1961
    
  • D. Ngày 13/10/1965 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào ngày 1/1/1959 

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF