ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào 

   

  • A. Ngày 26/7/1953
    
  • B. Ngày 1/1/1959 
    
  • C. Ngày 23/8/1961
    
  • D. Ngày 13/10/1965 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào ngày 1/1/1959 

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1214

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1