ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về căn bản đã chấm dứt là: 
   

  • A. Năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc   
  • B. Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi)   
  • C. Năm 1975 với thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la   
  • D. Năm 1990 Cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi)  ⇒ Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về căn bản đã chấm dứt.

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1