YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về căn bản đã chấm dứt là: 
   

  • A. Năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc   
  • B. Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi)   
  • C. Năm 1975 với thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la   
  • D. Năm 1990 Cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi)  ⇒ Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về căn bản đã chấm dứt.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA