YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là: 

   

  • A. Chủ nghĩa thực dân cũ                   
    
  • B. Chủ nghĩa thực dân mới 
    
  • C. Chủ nghĩa Apacthai                       
    
  • D. Chủ nghĩa đế quốc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là chủ nghĩa thực dân mới 

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON