AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là: 

   

  • A. Chủ nghĩa thực dân cũ                   
    
  • B. Chủ nghĩa thực dân mới 
    
  • C. Chủ nghĩa Apacthai                       
    
  • D. Chủ nghĩa đế quốc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA