YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là: 

   

  • A. Chủ nghĩa thực dân cũ                   
    
  • B. Chủ nghĩa thực dân mới 
    
  • C. Chủ nghĩa Apacthai                       
    
  • D. Chủ nghĩa đế quốc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là chủ nghĩa thực dân mới 

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON