YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng các mặt đối lập của mâu thuẫn phát triển theo những:

  • A. Chiều hướng cùng chiều
  • B. Chiều hướng trái ngược nhau
  • C. Chiều hướng ngược chiều          
  • D. Chiều hướng đối lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17801

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON