• Câu hỏi:

  A và B là anh em sinh đôi. Quá trình đồng hóa của A và quá trình dị hóa của B được xem là:

  • A. Hai mặt đối lập nhau
  • B. Có liên quan với nhau
  • C. Mâu thuẫn với nhau
  • D. Không liên quan với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC