• Câu hỏi:

  Theo quan điểm triết học, con mèo ăn con chuột là hình thức

  • A. Phủ định siêu hình
  • B. Mạnh bắt nạt yếu
  • C. Phủ định biện chứng
  • D. Mèo tiêu diệt chuột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC