• Câu hỏi:

  Theo em, việc làm nào sai theo quan điểm của phủ định biện chứng trong các câu sau?

  • A. Tạo ra nhiều giống cây trồng vật nuôi
  • B. Thả động vật hoang dã về rừng
  • C. Lấp đất ao, hồ để xây dựng nhà ở
  • D. Trồng rừng đầu nguồn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC