• Câu hỏi:

  Câu nói nào sau đây nói về phương pháp luận biện chứng

  • A. Sống chết có mệnh 
  • B. Phú quý tại thiên
  • C. Giàu sang do trời            
  • D. Tre già măng mọc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC