YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta là?

  • A. Cuộc cách mạng dân tộc
  • B. Cuộc cách mạng dân chủ
  • C. Cuộc cách mạng vô sản
  • D. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17803

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON