• Câu hỏi:

  Đâu là mặt đối lập của mâu thuẫn

  • A. Lạc hậu và thụt lùi                 
  • B. Sản xuất và tiêu dùng
  • C. Tiến bộ và phát triển              
  • D. Con người và sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC