YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là

  • A. chuỗi chuyền electron hô hấp
  • B. chu trình Crep
  • C. đường phân
  • D. trung gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giai đoạn chuỗi chuyền electron là giai đoạn thu được nhiều ATP nhất của quá trình hô hấp, chuyển năng lượng trong chất khử để tạo thành ATP.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON