YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Gen H có 90 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Một đột biến xảy ra tạo ra alen h. Alen đột biến ngắn hơn gen ban đầu 3,4 A0 và có số liên kết hiđrô ít hơn 2. Số nuclêôtit từng loại của alen h là

  • A. A = T = 360; G = X = 537
  • B. A = T = 360; G = X = 540
  • C. A = T = 359; G = X = 540
  • D. A = T = 363; G = X = 540  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số Nu của gen = 90.20 =1800

  Số nu từng loại A =1800.0,2=360

  Số nu loại A của gen sau đột biến = 360-3=357

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON