YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Python khi cần khai báo hằng ta khai báo ở đâu?

  • A. Nhất định phải khai báo ở phần đầu chương trình
  • B. Nhất định phải khai báo ở cuối chương trình
  • C. Khai báo ở bất kì vị trí nào trong chương trình trước khi dùng đến
  • D. Không cần phải khai báo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trong Python khai báo biến hay hằng không nhất thiết phải khai báo ở đầu chương trình mà có thể khai báo ở bất kì vị trí nào trong chương trình trước khi dùng đến

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF