YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là đúng khi nói về phần khai báo trong Python?

  • A. Nhất định phải có phần khai báo
  • B. Không cần có phần khai báo
  • C. Chỉ khai báo khi dùng hàm toán học
  • D. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con nào đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vì trong Python không phải khi nào cũng cần có phần khai báo. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con nào đó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF