YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?

  • A. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • B. Biến là đại lượng bất kì
  • C. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • D. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Biến là đại lượng (đối tượng) được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF