YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong Python được viết là gì?

  • A. ==
  • B. =
  • C. <=
  • D. >=

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vì đáp án B là phép gán, đáp án C là phép so sánh nhỏ hơn hoặc bằng, đáp án A là phép so sánh bằng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411363

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF