YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về “hằng”?

  • A. Hằng là đại lượng thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • B. Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu
  • C. Hằng là đại lượng bất kì
  • D. Hằng không bao gồm: số học và lôgic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình sau lần gán giá trị đầu tiên. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF