YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi viết t=5+6 thì t thuộc kiểu số liệu nào?

  • A. Số nguyên
  • B. Số thực
  • C. Kiểu logic
  • D. Số phức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Vì t=5+6=11 là một số nguyên.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF