YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh gì?

  • A. n = int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))
  • B. n = (input(ˈchuỗi thông báoˈ))
  • C. n = (ˈchuỗi thông báoˈ)
  • D. int(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đáp án B thiếu kiểu dữ liệu, đáp án C thiếu kiểu dữ liệu và hàm input(), đáp án D không có biến cần nhập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411364

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF